เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน


1. บริษัทฯ รับประกันชิ้นส่วนที่เสียอันเนื่องมาจาก ข้อผิดพลาดในการผลิตจากโรงงานและ/หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้าแต่ละชนิดนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า 
2 กรณีที่เครื่องขัดข้องและอยู่ภายใต้เงื่อนไขประกันภัยในกรุงเทพฯและปริมณฑล บริษัทฯ จะตรวจเช็คและซ่อมให้ถึงที่ตั้งสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
3. กรณีที่เครื่องขัดข้องและอยู่ภายใต้เงื่อนไขประกันภัยในต่างจังหวัด บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับมาซ่อมสินค้าไม่เกิน 500 บาทต่อเครื่อง

4. การรับประกันเป็นอันสิ้นสุด ในกรณีที่การซ่อมแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน อุปกรณ์ใดๆ ในเครื่องที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือผู้บริษัทฯ มอบหมายให้ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในระหว่างประกันอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

5.1 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ผิดวิธี เช่น เติมทรายเกินปริมาตรที่กำหนด ประกอบอุปกรณ์ผิดพลาด ใช้ทรายแมวผิดประเภทใช้อาหารสัตว์เลี้ยงผิดประเภทเป็นต้น
5.2 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการแก้ไขหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ 
5.3 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและขนส่งที่ไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัทฯ หรือผู้จำหน่าย หรือผู้ที่บริษัทได้มอบหมายให้ 
5.4 ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการดูแลรักษาตามการแนะนำ 
5.5 ความเสียหายอันเนื่องมาจากการอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว ฯลฯ 
5.6 ความเสียหาย อันเนื่องมาจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน 
5.7 สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี รอยขีดข่วน แตกร้าว ไม่อยู่ในการรับประกัน 
5.8 สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง เช่น มีลายวงจรขาด มีรอยบุบของตัวเครื่อง เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน 
5.9 ความเสียหาย เปลี่ยนแปลง หรือขัดข้องอันเกิดจากการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา 
5.10 อื่นๆ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อ 1 
6. ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท 
7. หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่ 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ กรณีอยู่นอกเหนือการรับประกัน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัทฯ 
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขการรับคืนสินค้าและคืนเงิน

1. กรณีลูกค้าต้องการคืนสินค้า สามารถแจ้งความต้องการได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้
      - สินค้าต้องไม่ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากรูปแบบการใช้งานปกติตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้าที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
      - สินค้าต้องไม่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ รอยสนิม เป็นต้น
      - สินค้าต้องไม่เกิดความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน
      - สินค้าต้องไม่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหวหรืออื่นๆ ) จากแมลงและสัตว์
* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีข้างต้น โดยการพิจารณาสาเหตุความเสียหายเป็นดุลยพินิจของทางบริษัทฯ

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า เฉพาะในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทฯ เท่านั้น
      - กรณีจัดส่งจากเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ไม่เกิน 150 บาท / รายการสั่งซื้อ
      - กรณีจัดส่งจากพื้นที่ต่างจัดหวัด ทั่วประเทศ ไม่เกิน 400 บาท / รายการสั่งซื้อ

3. ขั้นตอนการเปลี่ยน / คืนสินค้า
      - แจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ผ่านทาง Line Official: @hykithailand หรืออีเมล์ info@hykithailand.com
      - รอรับการยืนยัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
      - กรุณาจัดส่งสินค้า พร้อมกล่องสินค้า, อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ได้รับ (ยกเว้นถุงขยะและของแถมสิ้นเปลือง) ตลอดจนใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี กลับมาที่

บริษัท เอ็นเอสพีซี จำกัด
101/16-17 โครงการสำเพ็ง 2 เซ็นเตอร์ ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กทม 10150

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า และคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้